Wachtlijst

 

Mijn plaats op de wachtlijst

Het SVK werkt met een puntensysteem obv een aantal criteria. Het aantal punten dat je hebt, bepaalt jouw plaats op onze wachtlijst.

Telkens er een woning vrijkomt, bekijken we het totale aantal punten dat de kandidaten hebben die voor dat woningtype in aanmerking komen. 

Criteria

Actueel besteedbaar inkomen en woonnood

Bij de bepaling van het aantal punten kijken we voornamelijk naar je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie (woonnood). Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’. 

Wil je graag meer zicht op de mogelijke woonnoden dan kan je ons inschrijvingsformulier - DEEL B raadplegen.

Aantal kinderen, mutatie, anciënniteit en inwoner van het werkingsgebied

Er zijn nog andere aspecten die punten opleveren, zo houden we ook rekening met het aantal kinderen en met SVK-huurders die willen verhuizen. Het SVK kan ook punten toekennen voor je wachttijd en voor inwoners van de gemeente of het werkingsgebied.

Hoelang moet ik nog wachten?

Je kan bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Hoelang je nog moet wachten is afhankelijk van heel veel factoren. Zoals het aantal punten dat je hebt, wanneer er zich een woning aanbiedt waarvoor jij in aanmerkig komt, wie er nog op de wachtlijst staat,.... We kunnen dan ook niet zeggen wanneer je een woning kan krijgen.

Wijzigingen altijd doorgeven

Wijzigt jouw situatie?

Laat het ons altijd onmiddellijk weten, want deze zaken beïnvloeden jouw puntenaantal. Soms betekent het dat je sneller een woning kan krijgen.

 

Actualisatie van de wachtlijst

Wij actualiseren de wachtlijst elke twee jaar in de oneven jaren (2019, 2021, 2023). 

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning.

We sturen hiervoor een brief!

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan wordt je geschrapt van de wachtlijst.

 

Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

In een aantal situaties kan je geschrapt worden van de wachtlijst.

  1. Je accepteerde een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij
  2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  3. Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor sociale verhuring op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  5. Je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.