Huur & huurwaarborg

Hoeveel huur betaal ik?

Vaste huurprijs

SVK's huren woningen in op de privé-markt en verhuren die vervolgens onder aan een redelijke huurprijs.

Wij onderhandelen met de eigenaar de best mogelijke huurprijs!

Huursubsidie en onroerende voorheffing

Je huurbegeleider zal jou helpen om tussenkomsten zoals de huursubsidie of een verminderde onroerende voorheffing aan te vragen.

Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs. Hierdoor betaal je minder huur aan het SVK.

Heb je recht op een huursubsidie? Dan wordt de tussenkomst rechtstreeks op het rekeningnummer van jouw SVK gestort.

Meer informatie over de huursubsidie vind je op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing.

Wij doen de aanvraag voor jou en volgen op of de vermindering jou effectief elk jaar ten goede komt. Jij krijgt elk jaar een brief met het bedrag van de vermindering. Dit bedrag trekken wij af van jouw huurprijs.

Meer informatie lees je op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

 

Hoeveel waarborg betaal ik?

De huurwaarborg bedraagt twee maanden huur.

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. Op het einde van de huurovereenkomst krijg je de waarborg (+rente) terug. Heb je nog openstaande schulden en/of werd de woning beschadigd? Dan worden de kosten hiervoor afgetrokken van jouw waarborg.

Geblokkeerde huurwaarborgrekening

Je kan de huurwaarborg zelf betalen. Dan openen we voor jou een geblokkeerde huurwaarborgrekening op jouw naam.

Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verstrekt vanaf 1 januari 2019 huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement. Let op: de huurwaarborglening kan uitsluitend worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

Het OCMW kan je hierin bijstaan. Of je kan een afspraak maken met het Vlaams Woningfonds.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Woningfonds.

Bankwaarborg

Heb je niet de mogelijkheid om de huurwaarborg zelf te betalen dan kan je een huurwaarborg, onder de vorm van een bankwaarborg, via het OCMW aanvragen.