Inschrijven

Hoe schrijf ik mij in?

Welke documenten neem ik mee?

Je moet verschillende documenten meebrengen om je te kunnen inschrijven.

Inschrijvingsformulier

SVK Zuidkant werkt met twee inschrijvingsformulieren.

Het gezamelijk inschrijvingsformulier - DEEL A  kan je gebruiken om je in te schrijven voor een aantal SVK's (SVK Zuidkant, SVK Webra) en sociale huisvestingsmaatschappijen (Woonpunt, Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Providentia).

Het inschrijvingsformulier DEEL B is specifiek om je in te schrijven voor SVK Zuidkant.

Het is belangrijk om ons beide formulieren ingevuld en ondertekend (door de referentiehuurder, zijn/haar gehuwde partner of de wettelijke/feitelijke samenwoner) te bezorgen.

Wens je je ook in te schrijven voor de andere SVK's of Sociale Huisvestingsmaatschappijen gelieve je te wenden tot de desbetreffende diensten.

Speciale situaties

  • Had je de laatste drie jaar geen inkomsten dan is het belangrijk dat je ons een ondertekende verklaring op eer 'Inkomsten' bezorgt (dit geldt voor de referentiehuurder alsook voor zijn/haar gehuwde partner of de wettelijk/feitelijk samenwoner). De gezinsledendie wel een inkomen hadden, dienen hun inkomsten van de laatste 6 maanden binnen te brengen
  • Is er een mondelinge regeling getroffen rond het co-ouderschap van je kinderen dwz dat ze regelmatig bij jou verblijven (met overnachting) zonder dat ze bij jou gedomicilieerd zijn. Bezorg ons dan de door jou en je ex-partner ondertekende verklaring op eer 'verblijf op regelmatige basis van kinderen die niet gedomicilieerd zijn bij de ouder'.

Aanpassing inschrijving

Wens je je inschrijven aan te passen? Vul dan het formulier 'Aanpassing inschrijvingsformulier' in en bezorg het ons ondertekend terug.

 

 

Voor meer informatie kom je best eens langs tijdens één van onze permanentie-momenten op

dinsdag tussen 14u en 16u of op donderdag tussen 9u en 12u.