Tips voor een vlotte verhuis

Tips voor een vlotte verhuis

Vergeet niet om jouw adreswijziging te melden

Overheidsdiensten worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis, maar heel wat instanties en personen moet u zelf verwittigen.

Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je je adreswijziging doorgeeft aan de Sociale Huisvestings Maatschappij(en) waar jij bent ingeschreven (Woonpunt, Providentia, Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij). Zo komt hun briefwisseling steeds goed bij jou terecht.

Verwittig uw leveranciers van elektriciteit, gas, water en kabeldistributie

U moet ook de leveranciers van uw elektriciteit, gas en water tijdig op de hoogte brengen van uw verhuis. Je huurbegeleider bekijkt samen met jou wie dit zal opnemen.

Laat ook uw telefonie-, kabel- en/of internetabonnement naar uw nieuwe adres overdragen.

 

Hier wordt het belangrijkste nog eens op een rijtje gezet.