Ik wil stoppen met huren

Ik wil stoppen met huren

 

 

Wat moet je weten als je wil verhuizen?

 

Opzeg

Breng je huurbegeleider op de hoogte van je verhuisplannen. Zo kunnen zij in actie schieten en op zoek gaan naar een andere huurder.

Stuur aangetekend een opzegbrief op naar SVK Zuidkant of vul een opzegdocument in dat het SVK jou kan bezorgen. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg!

Zorg ervoor dat alle gezinsleden ouder dan 18 jaar het opzegdocument mee ondertekenen. Anders geldt de opzeg enkel voor diegene die het document ondertekend heeft.  

Het SVK stuurt jou een bevestiging dat ze jouw opzeg goed ontvangen hebben.

Na het geven van je opzeg gaat een opzegtermijn in van 3 maanden. Deze begint te lopen de eerste dag van de maand die volgt op de dag dat jij je opzeg hebt gegeven. Bvb. geef je je opzeg op 21 juli, dan start je opzegtermijn op 1 augustus en loopt tot 31 oktober.

 

Laat de woning in goede staat achter

Bij het begin van de huur komt jouw huurbegeleider bij jou langs om samen de intredende plaatsbeschrijving te overlopen.

Op het einde van je huurperiode wordt een uittredende plaatsbeschrijving opgemaakt. Hier wordt overlopen of de woning in dezelfde staat werd achtergelaten als bij het begin van de huur. Ook wordt nagegaan of de woning proper wordt achtergelaten. Onze checklist geeft reeds een overzicht van hoe je aan de slag kan gaan.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Dit is een document waarin de staat van de woning gedetailleerd en kamer per kamer wordt beschreven.

Zorg er steeds voor dat alle gebreken worden opgenomen in de intredende plaatsbeschrijving, zodat je hier bij de uittredende plaatsbeschrijving niet voor verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

Huurwaarborg

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een overzicht van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Je krijgt van ons ook een voorstel over de vrijgave van de waarborg, waarbij we die kosten in mindering brengen.

Ben je niet akkoord, dan zullen we aan de Vrederechter moeten vragen hoe de waarborg moet worden verdeeld.