Ik heb een eigendom

Als SVK-huurder mag je geen woning of bouwgrond in volle eigendom bezitten of in vruchtgebruik hebben. Dit zowel in België als in het buitenland.

Sinds 1 maart 2017 is het ook verboden om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Zelfs als je maar een paar procent eigendom bezit.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

Deze regels gelden ook voor alle inwonenden

Heb je toch een eigendom?

Breng je huurbegeleider hiervan op de hoogte. Samen bekijken we je dossier.