Huursubsidie en onroerende voorheffing

Je huurbegeleider zal jou helpen om tussenkomsten zoals de huursubsidie of een verminderde onroerende voorheffing aan te vragen.

Huursubsidie

De huursubsidie is een maandelijkse tussenkomst in de huurprijs. Hierdoor betaal je minder huur aan het SVK.

Heb je recht op een huursubsidie? Dan wordt de tussenkomst rechtstreeks op het rekeningnummer van jouw SVK gestort.

Meer informatie over de huursubsidie vind je op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing.

Wij doen de aanvraag voor jou en volgen op of de vermindering jou effectief elk jaar ten goede komt. Jij krijgt elk jaar een brief met het bedrag van de vermindering. Dit bedrag trekken wij af van jouw huurprijs.

Meer informatie lees je op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).