Huurcontract


Alvorens u huurder wordt van een SVK-woning wordt een huurovereenkomst afgesloten.

Bij het ondertekenen van het contract overloopt de huurbegeleider het huurcontract samen met de huurder en licht de regelgeving die van toepassing is verder toe. 

Belangrijk om te weten is dat de Vlaamse overheid de regels van de sociale huur kan wijzigen of aanvullen. Die wijzigingen en aanvullingen kunnen ook gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst. In dat geval zal het sociaal verhuurkantoor u verwittigen en er voor zorgen dat u ervan op de hoogte bent.
 

 

Vereenvoudiging van het huurcontract vanaf 1 januari 2020

Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit document hier raadplegen. 

Als u bij deze toelichting vragen heeft, kan u zich steeds richten tot het sociaal verhuurkantoor.