Basistaalvaardigheid Nederlands

 

VERPLICHT!

Nieuwe huurders moeten 1 jaar nadat zij huurder werden (datum inwerkingtreding huurovereenkomst) een basisniveau Nederlands (niveau A1) hebben.

Hoe kan je je basistaalvaardigheid bewijzen?

 1. Instelling met Nederlands als onderwijstaal, wettelijk of decretaal erkend in het vereiste niveau

 2. Voltooide opleiding, gevolgd aan een onderwijsinstelling gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd door Nederland (uitz. Bonaire, Sint-Eustatius of Saba)

 3. Voltooide opleiding, door Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleiding in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Curaçao, Sint-Maarten of Suriname

 4. Bewijs van basistaalvaardigheid Nederlands (organisaties Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid)

 5. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Nederlandse Taalunie)

 6. Bewijs van basistaalvaardigheid Nederlands
  (gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)

 7. Taalcertificaat Nederlands
  (Selor)

Sneltest

Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet?

Dan kan een medewerker van SVK Zuidkant een sneltest afnemen.

 • Je bent geslaagd: je voldoet aan de taalkennisvereiste
 • Je bent niet geslaagd: SVK Zuidkant verwijst je door naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij geven zelf geen les, maar zoeken samen met jou naar de cursus en school die het best bij je passen

 

Wie heeft geen basisniveau Nederlands nodig?    

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen.

Dit kan in de volgende situaties:

 • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
 • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Wie mag het basisniveau Nederlands later halen?

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting.

Er zijn 4 wettelijke redenen voor 1 jaar uitstel:

 • beroepsmatige redenen
 • medische redenen
 • persoonlijke redenen.
 • Er was geen gepaste opleiding beschikbaar

 

Boete

Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren?

Dan riskeer je een boete tussen de 25 en 5.000 euro!

De toezichthouder volgt jouw dossier dan verder op. Als dat nodig zou zijn, krijg je een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen.

Let op: Dit is nooit een reden om je huurovereenkomst te stoppen!